Zdroj: AISLP Výběr léku

ISENTRESS 100 mg por. gra. sus.
granule pro perorální suspenzi

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Antivirotikum, inhibitor integrázy.

V kombinaci s dalšími antiretrovirotiky k léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV1) u dospělých, dospívajících a dětí od 4 týdnů věku.

0210113POR GRA SUS 60X100MGRp.

ISENTRESS 25 mg por. tbl. mnd.
ISENTRESS 100 mg por. tbl. mnd.
žvýkací tablety

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Antivirotikum, inhibitor integrázy.

V kombinaci s dalšími antiretrovirotiky k léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV1) u dospělých, dospívajících a dětí od 4 týdnů věku.

0194347POR TBL MND 60X25MGRp.
0194348POR TBL MND 60X100MGRp.

ISENTRESS 400 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Antivirotikum, inhibitor integrázy.

V kombinaci s dalšími antiretrovirotiky k léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV1) u dospělých, dospívajících a dětí od 4 týdnů věku.

0029951POR TBL FLM 60X400MGRp.16 955.47
0029952POR TBL FLM 3X60X400MGRp.