Zdroj: AISLP Výběr léku

BYDUREON 2 mg inj. psu. lqf. pro.
prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko.

Antidibetikum, GLP-1 agonista.

Diabetes mellitus 2. typu v kombinaci s metforminem, deriváty sulfonylurey, thiazolidindiony, metforminem a derivátem sulfonylurey, metforminem a thiazolidindionem u dospělých, u kterých není dosaženo dostatečné kontroly glykemie při podávání max. tolerovaných dávek těchto perorálních přípravků.

0210103INJ PSU LQF PRO 4X1Rp.1 151.13
0210104SDR INJ PSU LQF PRO 3X4X2MGRp.

BYDUREON 2 mg inj. psu. lqf. pro.
prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem

AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko.

Antidibetikum, GLP-1 agonista.

Diabetes mellitus 2. typu v kombinaci s metforminem, deriváty sulfonylurey, thiazolidindiony, metforminem a derivátem sulfonylurey, metforminem a thiazolidindionem u dospělých, u kterých není dosaženo dostatečné kontroly glykemie při podávání max. tolerovaných dávek těchto perorálních přípravků.

0168379INJ PSU LQF PRO 4X2MG+4X0.65MLRp.1 151.13
0168380INJ PSU LQF PRO12X(2MG+0.65ML)Rp.