Zdroj: AISLP Výběr léku

ENVARSUS 0.75 mg por. tbl. pro.
ENVARSUS 1 mg por. tbl. pro.
ENVARSUS 4 mg por. tbl. pro.
tablety s prodlouženým uvolňováním

Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma, Itálie.

Imunosupresivum, inhibitor kalcineurinu.

Profylaxe rejekce u dospělých příjemců jaterního nebo ledvinového alogenního štěpu. Léčba rejekce alogenního štěpu u dospělých pacientů při rezistenci na léčbu jinými imunosupresivy.
Výčet balení

0210091POR TBL PRO 30X0.75MGRp.
0210092POR TBL PRO 60X0.75MGRp.
0210093POR TBL PRO 90X0.75MGRp.
0210094POR TBL PRO 30X1MGRp.
0210095POR TBL PRO 60X1MGRp.
0210096POR TBL PRO 90X1MGRp.
0210097POR TBL PRO 30X4MGRp.
0210098POR TBL PRO 60X4MGRp.
0210099POR TBL PRO 90X4MGRp.