Zdroj: AISLP Výběr léku

NUWIQ 250 IU inj. pso. lqf.
NUWIQ 500 IU inj. pso. lqf.
NUWIQ 1000 IU inj. pso. lqf.
NUWIQ 2000 IU inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Octapharma AB, Stockholm, Švédsko.

Koagulační faktor.

Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII). Přípravek lze použít pro všechny věkové skupiny.
Výčet balení

0210087IVN INJ PSO LQF 1+1X2.5ML+SETRp.
0210088IVN INJ PSO LQF 1+1X2.5ML+SETRp.
0210089IVN INJ PSO LQF 1+1X2.5ML+SETRp.
0210090IVN INJ PSO LQF 1+1X2.5ML+SETRp.