Zdroj: AISLP Výběr léku

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml oph. gtt. sus.
oční kapky, suspenze

Alcon Laboratories (UK) Ltd., Camberley, Surrey, Velká Británie.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Snížení zvýšeného nitroočního tlaku u dospělých pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo oční hypertenzí, u nichž monoterapie nevede k dostatečnému účinku.

0210078OPH GTT SUS 1X5MLRp.
0210079OPH GTT SUS 3X5MLRp.