Zdroj: AISLP Výběr léku

MEKINIST 0.5 mg por. tbl. flm.
MEKINIST 1 mg por. tbl. flm.
MEKINIST 2 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Glaxo Group Ltd., Brentford, Middlesex, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor proteinkináz.

Léčba dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 genu BRAF.
Výčet balení

0210072POR TBL FLM 7X0.5MGRp.
0210073POR TBL FLM 30X0.5MGRp.
0210074POR TBL FLM 7X1MGRp.
0210075POR TBL FLM 30X1MGRp.
0210076POR TBL FLM 7X2MGRp.
0210077POR TBL FLM 30X2MGRp.