Zdroj: AISLP Výběr léku

REVINTY ELLIPTA 92 mikrogramů/22 mikrogramů inh. plv. dos.
REVINTY ELLIPTA 184 mikrogramů/22 mikrogramů inh. plv. dos.
dávkovaný prášek k inhalaci

Glaxo Group Ltd., Brentford, Middlesex, Velká Británie.

Inhalační kortikosteroid a bronchodilatans (LABA).

Pravidelná léčba astmatu u dospělých a dospívajících od 12 let. Symptomatická léčba dospělých pacientů s CHOPN s FEV1 <70% náležitých normálních hodnot (po podání bronchodilatancia) s anamnézou exacerbací i přes pravidelnou bronchodilatační léčbu (pouze Revinty Ellipta 92/22 mikrogramů).
Výčet balení

0210061INH PLV DOS 1X14 DÁVEKRp.
0210062INH PLV DOS 1X30 DÁVEKRp.
0210063INH PLV DOS 3X30 DÁVEKRp.
0210064INH PLV DOS 1X14 DÁVEKRp.
0210065INH PLV DOS 1X30 DÁVEKRp.
0210066INH PLV DOS 3X30 DÁVEKRp.