Zdroj: AISLP Výběr léku

GAZYVARO 1000 mg inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Cytostatikum, monoklonální protilátka.

V kombinaci s chlorambucilem k léčbě dospělých pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukemií (CLL) a s komorbiditami, v důsledku kterých nemohou podstoupit léčbu na bázi fludarabinu v plné dávce.

0210050INF CNC SOL 1X40MLRp.