Zdroj: AISLP Výběr léku

EBILFUMIN 30 mg por. cps. dur.
EBILFUMIN 45 mg por. cps. dur.
EBILFUMIN 75 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Antivirotikum, inhibitor neuraminidázy.

Léčba chřipky u dospělých a dětí starších 1 roku, u kterých se projeví příznaky typické pro chřipku v době jejího výskytu v okolní populaci. V době propuknutí chřipkové pandemie je indikován i pro léčbu dětí mladších 1 roku. Postexpoziční prevence u dospělých a dětí ve věku 1 roku nebo starších po kontaktu s klinicky diagnostikovaným případem infekce v době, kdy je virus chřipky přítomen v populaci. V průběhu chřipkové pandemie je indikován pro prevenci chřipky po kontaktu s infikovaným jedincem u dětí mladších 1 roku.
Výčet balení

0210039POR CPS DUR 10X30MGRp.
0210040POR CPS DUR 10X30MGRp.
0210041POR CPS DUR 10X45MGRp.
0210042POR CPS DUR 10X45MGRp.
0210043POR CPS DUR 10X75MGRp.
0210044POR CPS DUR 10X75MGRp.