Zdroj: AISLP Výběr léku

SYLVANT 100 mg inf. plv. csl.
SYLVANT 400 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Janssen Biologics N.V., Beerse, Belgie.

Imunosupresivum, inhibitor interleukinu.

Léčba dospělých pacientů s multicentrickou formou Castlemanovy choroby, kteří jsou negativní na virus lidské imunodeficience (HIV) a negativní na lidský herpesvirus-8 (HHV 8).

0210037INF PLV CSL 1X100MGRp.
0210038INF PLV CSL 1X400MGRp.