Zdroj: AISLP Výběr léku

JARDIANCE 10 mg por. tbl. flm.
JARDIANCE 25 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, SRN.

Antidiabetikum, inhibitor SGLT2.

Léčba dospělých s diabetes mellitus 2. typu ke zlepšení kontroly glykemie jako: monoterapie, pokud dieta a cvičení neposkytují adekvátní kontrolu glykemie u pacientů, u kterých je podávání metforminu nevhodné z důvodu intolerance; součást kombinované léčby v kombinaci s jinými antidiabetiky včetně inzulinu, pokud tyto režimy spolu s dietou a cvičením neposkytují adekvátní kontrolu glykemie.
Výčet balení

0210010POR TBL FLM 7X1X25MGRp.
0210011POR TBL FLM 10X1X25MGRp.
0210012POR TBL FLM 14X1X25MGRp.
0210013POR TBL FLM 28X1X25MGRp.
0210014POR TBL FLM 30X1X25MGRp.
0210015POR TBL FLM 60X1X25MGRp.
0210016POR TBL FLM 70X1X25MGRp.
0210017POR TBL FLM 90X1X25MGRp.
0210018POR TBL FLM 100X1X25MGRp.
0210019POR TBL FLM 7X1X10MGRp.
0210020POR TBL FLM 10X1X10MGRp.
0210021POR TBL FLM 14X1X10MGRp.
0210022POR TBL FLM 28X1X10MGRp.
0210023POR TBL FLM 30X1X10MGRp.1 261.18
0210024POR TBL FLM 60X1X10MGRp.
0210025POR TBL FLM 70X1X10MGRp.
0210026POR TBL FLM 90X1X10MGRp.3 783.55
0210027POR TBL FLM 100X1X10MGRp.