Zdroj: AISLP Výběr léku

CANTALODA 150 mg por. tbl. flm.
CANTALODA 500 mg por. tbl. flm.

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Cytostatikum.

Adjuvantní léčba pacientů po operaci karcinomu tlustého střeva stadia III (Duke C). Léčba metastatického kolorektálního karcinomu. Léčba první linie pokročilého karcinomu žaludku v kombinaci s režimem obsahujícím platinu. V monoterapii nebo v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu.
Výčet balení

0205426POR TBL FLM 60X150MGRp.
0205427POR TBL FLM 60X150MGRp.
0205428POR TBL FLM 120X500MGRp.
0205429POR TBL FLM 120X500MGRp.