Zdroj: AISLP Výběr léku

ORVATEZ 10 mg/10 mg por. tbl. flm.
ORVATEZ 10 mg/20 mg por. tbl. flm.
ORVATEZ 10 mg/40 mg por. tbl. flm.
ORVATEZ 10 mg/80 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Inhibitor HMG-CoA reduktázy v kombinaci s jinou látkou upravující hladiny lipidů.

Primární hypercholesterolemie, smíšené dyslipidemie u pacientů, u kterých je vhodné použití kombinovaného přípravku.
Výčet balení

0205367POR TBL FLM 10Rp.
0205368POR TBL FLM 30Rp.
0205369POR TBL FLM 30X1Rp.
0205370POR TBL FLM 45X1Rp.
0205371POR TBL FLM 90Rp.
0205372POR TBL FLM 100Rp.
0205373POR TBL FLM 10Rp.
0205374POR TBL FLM 30Rp.
0205375POR TBL FLM 30X1Rp.
0205376POR TBL FLM 45X1Rp.
0205377POR TBL FLM 90Rp.
0205378POR TBL FLM 100Rp.
0205379POR TBL FLM 10Rp.
0205380POR TBL FLM 30Rp.
0205381POR TBL FLM 30X1Rp.
0205382POR TBL FLM 45X1Rp.
0205383POR TBL FLM 90Rp.
0205384POR TBL FLM 100Rp.
0205385POR TBL FLM 10Rp.
0205386POR TBL FLM 30Rp.
0205387POR TBL FLM 30X1Rp.
0205388POR TBL FLM 45X1Rp.
0205389POR TBL FLM 90Rp.
0205390POR TBL FLM 100Rp.