Zdroj: AISLP Výběr léku

CLARITHROMYCIN AUROBINDO 250 mg por. tbl. flm.
CLARITHROMYCIN AUROBINDO 500 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Aurobindo Pharma (Malta) Ltd., Valleta, Floriana, Malta.

Makrolidové antibiotikum (CLA).

Léčba infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na klarithromycin: bakteriální faryngitida, akutní sinusitida, akutní exacerbace chronické bronchitidy, mírná až středně závažná komunitní pneumonie, mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání. Eradikacie H. pylori u pacientů s vředovou chorobou v kombinaci s dalšími přípravky.
Výčet balení

0205330POR TBL FLM 7X250MGRp.
0205331POR TBL FLM 12X250MGRp.
0205332POR TBL FLM 14X250MGRp.
0205333POR TBL FLM 21X250MGRp.
0205334POR TBL FLM 7X500MGRp.
0205335POR TBL FLM 12X500MGRp.
0205336POR TBL FLM 14X500MGRp.
0205337POR TBL FLM 21X500MGRp.

CLARITHROMYCIN HEC 250 mg por. tbl. flm.
CLARITHROMYCIN HEC 500 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Fair-Med Healthcare GmbH, Hamburg, SRN.

Makrolidové antibiotikum (CLA).

Léčba infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na klarithromycin: infekce horních a dolních dýchacích cest (např. sinusitida, akutní exacerbace chronické bronchitidy, komunitní pneumonie); mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání. Eradikacie H. pylori u pacientů s vředovou chorobou v kombinaci s dalšími přípravky.
Výčet balení

0215345POR TBL FLM 6X250MGRp.
0215346POR TBL FLM 10X250MGRp.
0215347POR TBL FLM 12X250MGRp.
0215348POR TBL FLM 20X250MGRp.
0215349POR TBL FLM 24X250MGRp.
0215350POR TBL FLM 10X500MGRp.
0215351POR TBL FLM 14X500MGRp.
0215352POR TBL FLM 20X500MGRp.
0215353POR TBL FLM 100X500MGRp.

CLARITHROMYCIN-RATIOPHARM 500 mg por. tbl. flm.

ratiopharm GmbH, Ulm, SRN.

Makrolidové antibiotikum (CLA).

Infekce vyvolané citlivými mikroorganismy: infekce horních a dolních cest dýchacích; infekce kůže a měkkých tkání; zubní infekce; infekce vyvolané některými mykobakteriemi, jako jsou M. avium, M. intracellulare, M. chelonae, M. fortuitum nebo M. kansasii. Eradikace Helicobacter pylori, vždy v kombinaci s dalšími přípravky.
Výčet balení

0003630POR TBL FLM 10X500MGRp.
0003642POR TBL FLM 21X500MGRp.
0048252POR TBL FLM 14X500MGRp.111.72

CLARITHROMYCIN-TEVA 250 mg por. tbl. flm.
CLARITHROMYCIN-TEVA 500 mg por. tbl. flm.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Makrolidové antibiotikum (CLA).

Léčba akutních a chronických infekcí způsobených citlivými mikroorganismy: infekce horních a dolních dýchacích cest (např. sinusitida, akutní exacerbace chronické bronchitidy, komunitní pneumonie); mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání. Eradikacie H. pylori u pacientů s vředovou chorobou v kombinaci s dalšími přípravky.
Výčet balení

0030088POR TBL FLM 10X250MG IRp.
0030089POR TBL FLM 12X250MG IRp.
0030091POR TBL FLM 14X250MG IRp.83.79
0030092POR TBL FLM 14X250MG IRp.
0030093POR TBL FLM 120X250MG IRp.
0030103POR TBL FLM 10X500MG IRp.
0030105POR TBL FLM 14X500MG IRp.111.72
0030106POR TBL FLM 14X500MG IRp.
0030107POR TBL FLM 30X500MG IRp.
0085017POR TBL FLM 20X250MG IRp.
0114315POR TBL FLM 8X250MG IRp.
0114316POR TBL FLM 16X250MG IRp.
0114317POR TBL FLM 30X250MG IRp.
0114321POR TBL FLM 8X500MG IRp.
0114322POR TBL FLM 16X500MG IRp.
0114323POR TBL FLM 20X500MG IRp.
0114324POR TBL FLM 42X500MG IRp.
0114325POR TBL FLM 100X500MG IRp.
0151035POR TBL FLM 100X250MG IRp.
0151036POR TBL FLM 21X500MG IRp.
0201853POR TBL FLM 7X250MG IRp.
0201854POR TBL FLM 10X250MG IIRp.
0201855POR TBL FLM 12X250MG IIRp.
0201856POR TBL FLM 14X250MG IIRp.83.79
0201857POR TBL FLM 14X250MG IIRp.
0201858POR TBL FLM 120X250MG IIRp.
0201859POR TBL FLM 20X250MG IIRp.
0201860POR TBL FLM 8X250MG IIRp.
0201861POR TBL FLM 16X250MG IIRp.
0201862POR TBL FLM 30X250MG IIRp.
0201863POR TBL FLM 100X250MG IIRp.
0201864POR TBL FLM 7X250MG IIRp.
0201865POR TBL FLM 7X500MG IRp.
0201866POR TBL FLM 10X500MG IIRp.
0201867POR TBL FLM 14X500MG IIRp.111.72
0201868POR TBL FLM 14X500MG IIRp.
0201869POR TBL FLM 30X500MG IIRp.
0201870POR TBL FLM 8X500MG IIRp.
0201871POR TBL FLM 16X500MG IIRp.
0201872POR TBL FLM 20X500MG IIRp.
0201873POR TBL FLM 42X500MG IIRp.
0201874POR TBL FLM 100X500MG IIRp.
0201875POR TBL FLM 21X500MG IIRp.
0201876POR TBL FLM 7X500MG IIRp.