Zdroj: AISLP Výběr léku

PYLERA 140 mg/125 mg/125 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Aptalis Pharma S.A.S., Houdan, Francie.

Kombinace k eradikaci Helicobacter pylori.

V kombinaci s omeprazolem k eradikaci Helicobacter pylori a prevenci relapsu peptických vředů.

0205019POR CPS DURRp.