Zdroj: AISLP Výběr léku

ZOLETORV 10 mg/10 mg por. tbl. flm.
ZOLETORV 10 mg/20 mg por. tbl. flm.
ZOLETORV 10 mg/40 mg por. tbl. flm.
ZOLETORV 10 mg/80 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Inhibitor HMG-CoA reduktázy v kombinaci s jinou látkou upravující hladiny lipidů.

Primární hypercholesterolemie, smíšené dyslipidemie u pacientů, u kterých je vhodné použití kombinovaného přípravku.
Výčet balení

0204749POR TBL FLM 10Rp.
0204750POR TBL FLM 30Rp.
0204751POR TBL FLM 30X1Rp.
0204752POR TBL FLM 45X1Rp.
0204753POR TBL FLM 90Rp.
0204754POR TBL FLM 100Rp.
0204755POR TBL FLM 10Rp.
0204756POR TBL FLM 30Rp.
0204757POR TBL FLM 30X1Rp.
0204758POR TBL FLM 45X1Rp.
0204759POR TBL FLM 90Rp.
0204760POR TBL FLM 100Rp.
0204761POR TBL FLM 10Rp.
0204762POR TBL FLM 30Rp.
0204763POR TBL FLM 30X1Rp.
0204764POR TBL FLM 45X1Rp.
0204765POR TBL FLM 90Rp.
0204766POR TBL FLM 100Rp.
0204773POR TBL FLM 10Rp.
0204774POR TBL FLM 30Rp.
0204775POR TBL FLM 30X1Rp.
0204776POR TBL FLM 45X1Rp.
0204777POR TBL FLM 90Rp.
0204778POR TBL FLM 100Rp.