Zdroj: AISLP Výběr léku

LINEZOLID KABI 2 mg/ml inf. sol.

Fresenius Kabi s.r.o., Praha, ČR.

Antibakteriální léčivo pro systémovou aplikaci, oxazolidinon.

Nozokomiální pneumonie, komunitní pneumonie, komplikované infekce kůže a měkkých tkání vyvolané citlivými mikroorganismy. Léčba smí být zahájena pouze v nemocnici, po konzultaci s příslušným odborníkem, je třeba dbát oficiálních doporučení pro správné používání antibakteriálních látek.
Výčet balení

0204633INF SOL 10X300MLRp.
0204634INF SOL 30X300MLRp.
0204635INF SOL 50X300MLRp.

LINEZOLID SANDOZ 2 mg/ml inf. sol.
infuzní roztok

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Antibakteriální léčivo pro systémovou aplikaci, oxazolidinon.

Nozokomiální pneumonie, komunitní pneumonie, komplikované infekce kůže a měkkých tkání vyvolané citlivými mikroorganismy. Léčba smí být zahájena pouze v nemocnici, po konzultaci s příslušným odborníkem, je třeba dbát oficiálních doporučení pro správné používání antibakteriálních látek.
Výčet balení

0186672INF SOL 1X300ML/600MG IIRp.1 329.90
0186673INF SOL 2X300ML/600MG IIRp.
0186674INF SOL 5X300ML/600ML IIRp.
0186675INF SOL 10X300ML/600MG IIRp.
0186676INF SOL 20X300ML/600MG IIRp.
0186677INF SOL 25X300ML/600MG IIRp.
0186678INF SOL 5X1X300ML/600MG H IIRp.
0186679INF SOL 10X1X300ML/600MG H IIRp.
0186680INF SOL 20X1X300ML/600MG H IIRp.
0186681INF SOL 3X2X300ML/600MG H IIRp.
0186682INF SOL 6X2X300ML/600MG H IIRp.
0186683INF SOL 10X2X300ML/600MG H IIRp.
0196713INF SOL 1X300ML/600MG IRp.
0196714INF SOL 2X300ML/600MG IRp.
0196715INF SOL 5X300ML/600MG IRp.
0196716INF SOL 10X300ML/600MG IRp.
0196717INF SOL 20X300ML/600MG IRp.
0196718INF SOL 25X300ML/600MG IRp.
0196720INF SOL 5X1X300ML/600MG H IRp.
0196722INF SOL 10X1X300ML/600MG H IRp.
0196723INF SOL 20X1X300ML/600MG H IRp.
0196724INF SOL 3X2X300ML/600MG H IRp.
0196726INF SOL 6X2X300ML/600MG H IRp.
0196727INF SOL 10X2X300ML/600MG H IRp.

LINEZOLID SANDOZ 600 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Antibakteriální léčivo pro systémovou aplikaci, oxazolidinon.

Nozokomiální pneumonie, komunitní pneumonie, komplikované infekce kůže a měkkých tkání vyvolané citlivými mikroorganismy. Léčba smí být zahájena pouze v nemocnici, po konzultaci s příslušným odborníkem, je třeba dbát oficiálních doporučení pro správné používání antibakteriálních látek.
Výčet balení

0197699POR TBL FLM 10X600MGRp.11 293.87
0197700POR TBL FLM 10X1X600MGRp.
0197701POR TBL FLM 20X600MGRp.
0197702POR TBL FLM 28X600MGRp.
0197703POR TBL FLM 30X600MGRp.
0197704POR TBL FLM 50X600MGRp.
0197705POR TBL FLM 60X600MGRp.
0197706POR TBL FLM 100X600MGRp.

LINEZOLID TEVA 2 mg/ml inf. sol.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Antibakteriální léčivo pro systémovou aplikaci, oxazolidinon.

Nozokomiální pneumonie, komunitní pneumonie, komplikované infekce kůže a měkkých tkání vyvolané citlivými mikroorganismy. Léčba má být zahájena pouze v nemocnici, po konzultaci s příslušným odborníkem. Je třeba dbát oficiálních pokynů pro správné užívání antibakteriálních látek.
Výčet balení

0160039INF SOL 1X300ML/600MG IRp.
0160040INF SOL 1X300ML/600MG IIRp.
0160041INF SOL 10X300ML/600MG IIRp.11 293.87
0160042INF SOL 10X300ML/600MG IRp.
0160043INF SOL 30X300ML/600MG IRp.
0160044INF SOL 30X300ML/600MG IIRp.

LINEZOLID ZENTIVA 600 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Zentiva k.s., Praha, ČR.

Antibakteriální léčivo pro systémovou aplikaci, oxazolidinon.

Nozokomiální pneumonie, komunitní pneumonie, komplikované infekce kůže a měkkých tkání vyvolané citlivými mikroorganismy. Léčba smí být zahájena pouze v nemocnici, po konzultaci s příslušným odborníkem, je třeba dbát oficiálních doporučení pro správné používání antibakteriálních látek.
Výčet balení

0197219POR TBL FLM 10X600MG IRp.
0197220POR TBL FLM 20X600MG IRp.
0197221POR TBL FLM 30X600MG IRp.
0197222POR TBL FLM 50X600MG IRp.
0197223POR TBL FLM 60X600MG IRp.
0197272POR TBL FLM 10X600MGRp.
0197273POR TBL FLM 14X600MGRp.
0214044POR TBL FLM 20X600MGRp.
0214045POR TBL FLM 50X600MGRp.
0214046POR TBL FLM 30X600MGRp.
0214047POR TBL FLM 24X600MGRp.
0214048POR TBL FLM 60X600MGRp.
0214049POR TBL FLM 10X600MG IIRp.
0214050POR TBL FLM 20X600MG IIRp.
0214051POR TBL FLM 30X600MG IIRp.
0214052POR TBL FLM 50X600MG IIRp.
0214053POR TBL FLM 60X600MG IIRp.