Zdroj: AISLP Výběr léku

BIPHOZYL dpl. hmd. + hfl. sol.
roztok pro hemodialýzu a hemofiltraci

Gambro Lundia AB, Lund, Švédsko.

Roztok pro hemodialýzu a hemofiltraci.

Substituční a dialyzační roztok při provádění kontinuální náhrady funkce ledvin (CRRT).

0204603DLP HMD+HFL SOL 2X5000MLRp.