Zdroj: AISLP Výběr léku

REGIOCIT dpl. hfl. sol.
roztok pro hemofiltraci

Gambro Lundia AB, Lund, Švédsko.

Roztok pro hemofiltraci.

Substituční roztok při provádění kontinuální náhrady funkce ledvin (CRRT) za použití regionální citrátové antikoagulace.

0204356DLP HFL SOL 2X5000MLRp.