Zdroj: AISLP Výběr léku

BENDALKYL 2.5 mg/ml inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Helm AG, Hamburg, SRN.

Cytostatikum, analog dusíkatého yperitu.

Chronická lymfocytární leukemie, indolentní non-Hodgkinův lymfom, mnohočetný myelom.
Výčet balení

0204013INF PLV CSL 1X25MGRp.
0204014INF PLV CSL 5X25MGRp.
0204015INF PLV CSL 10X25MGRp.
0204016INF PLV CSL 20X25MGRp.
0204017INF PLV CSL 1X100MGRp.
0204018INF PLV CSL 5X100MGRp.