Zdroj: AISLP Výběr léku

MYCOPHENOLIC ACID TEVA 180 mg por. tbl. ent.
MYCOPHENOLIC ACID TEVA 360 mg por. tbl. ent.
enterosolventní tablety

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce alogenního transplantátu ledvin u dospělých pacientů.
Výčet balení

0203593POR TBL ENT 20X180MGRp.
0203594POR TBL ENT 50X180MGRp.
0203595POR TBL ENT 100X180MGRp.
0203596POR TBL ENT 120X180MGRp.
0203597POR TBL ENT 250X180MGRp.
0203598POR TBL ENT 50X360MGRp.
0203599POR TBL ENT 100X360MGRp.
0203600POR TBL ENT 120X360MGRp.
0203601POR TBL ENT 250X360MGRp.