Zdroj: AISLP Výběr léku

IMMUNATE STIM PLUS 250 IU FVIII/190 IU VWF inj. pso. lqf.
IMMUNATE STIM PLUS 500 IU FVIII/375 IU VWF inj. pso. lqf.
IMMUNATE STIM PLUS 1000 IU FVIII/750 IU VWF inj. pso. lqf.

Baxter AG, Wien, Rakousko.

Koagulační faktor.

Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s vrozeným (hemofilie A) nebo získaným nedostatkem faktoru VIII. Léčba krvácení u pacientů s von Willebrandovou chorobou s nedostatkem faktoru VIII.
Výčet balení

0203317INJ PSO LQF 1+1X10MLRp.8 629.83
0203318INJ PSO LQF 1+1X5MLRp.2 157.46
0203319INJ PSO LQF 1+1X5MLRp.4 314.91