Zdroj: AISLP Výběr léku

AZATHIOPRIN MEDAC 25 mg por. tbl. flm.
AZATHIOPRIN MEDAC 50 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Medac, Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH, Wedel, SRN.

Imunosupresivum.

K prevenci rejekce transplantovaných orgánů (ledvin, jater, srdce, plic, slinivky). Těžké formy revmatoidní artritidy, těžká nebo středně těžká zánětlivá onemocnění střev, systémový lupus erythematodes, dermatomyozitida a polymyozitida, autoimunní chronická aktivní hepatitida, polyarteriitis nodosa, autoimunitní hemolytická anémie; chronická refrakterní idiopatická trombocytopenická purpura.
Výčet balení

0203230POR TBL FLM 28X25MGRp.
0203231POR TBL FLM 30X25MGRp.
0203232POR TBL FLM 56X25MGRp.
0203233POR TBL FLM 100X25MGRp.
0203234POR TBL FLM 50X25MGRp.
0203235POR TBL FLM 90X25MGRp.
0203236POR TBL FLM 28X50MGRp.
0203237POR TBL FLM 30X50MGRp.
0203238POR TBL FLM 56X50MGRp.
0203239POR TBL FLM 100X50MGRp.
0203240POR TBL FLM 50X50MGRp.
0203241POR TBL FLM 90X50MGRp.