Zdroj: AISLP Výběr léku

FLASTIN 150 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Egis Pharmaceuticals Public Ltd.Co., Budapest, Maďarsko.

Bisfosfonát.

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin. Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru nebyla stanovena.

0202819POR TBL FLM 1X150MGRp.221.90
0202820POR TBL FLM 3X150MGRp.665.70