Zdroj: AISLP Výběr léku

COMBIGAN oph. gtt. sol.

Allergan Pharmaceuticals Ireland Ltd., Westport, Irsko.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Snížení nitroočního tlaku (NT) u pacientů s chronickým glaukomem s otevřeným úhlem nebo oční hypertenzí, kteří nedostatečně odpovídají na terapii topickými beta-blokátory.

0200408OPH GTT SOL 1X5MLRp.224.03
0200409OPH GTT SOL 3X5MLRp.