Zdroj: AISLP Výběr léku

NEXPLANON 68 mg sdr. imp.
implantát k podkožnímu podání

N.V. Organon, Oss, Nizozemí.

Kontraceptivum.

Antikoncepce. Účinnost a bezpečnost byly stanoveny pro ženy ve věku 18-40 let.

0199446SDR IMP 1X68MG+1APLRp.
0203699SDR IMP 5X68MG+5APLRp.