Zdroj: AISLP Výběr léku

CASODEX 150 por. tbl. flm.

AstraZeneca S.p.A., Basiglio (MI), Itálie. Souběžný dovozce: Pharmedex s.r.o., Praha, ČR.

Nesteroidní antiandrogen, cytostatikum.

Léčba lokálně pokročilého karcinomu prostaty bez metastáz u pacientů, pro které chirurgická kastrace nebo jiná léčba není indikována nebo je nepřijatelná. Samostatně nebo jako adjuvantní léčba k radikální prostatektomii nebo radioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty s vysokým rizikem progrese nemoci. Pouze pro dospělé muže.

0198996POR TBL FLM 28X150MGRp.