Zdroj: AISLP Výběr léku

ROXILIP 10 mg por. tbl. flm.
ROXILIP 20 mg por. tbl. flm.

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Praha, ČR.

Hypolipidemikum.

Léčba primární hypercholesterolemie nebo smíšené dyslipidemie, jako přídatná léčba k dietě u pacientů, u nichž dieta a nefarmakologická opatření nejsou dostatečná. Prevence závažných kardiovaskulárních příhod u rizikových pacientů.
Výčet balení

0198714POR TBL FLM 7X10MGRp.
0198715POR TBL FLM 14X10MGRp.
0198716POR TBL FLM 28X10MGRp.109.88
0198717POR TBL FLM 30X10MGRp.
0198718POR TBL FLM 56X10MGRp.
0198719POR TBL FLM 98X10MGRp.384.57
0198720POR TBL FLM 7X20MGRp.
0198721POR TBL FLM 14X20MGRp.
0198722POR TBL FLM 28X20MGRp.169.04
0198723POR TBL FLM 30X20MGRp.
0198724POR TBL FLM 56X20MGRp.
0198725POR TBL FLM 98X20MGRp.591.66