Zdroj: AISLP Výběr léku

ESCEPRAN 25 mg por. tbl. flm.

Krka d.d., Novo Mesto, Slovinsko.

Cytostatikum, enzymový inhibitor.

Adjuvantní léčba postmenopauzálních žen s estrogen receptor-pozitivním invazivním časným karcinomem prsu po 2-3 letech úvodní adjuvantní léčby tamoxifenem. Léčba pokročilého karcinomu prsu u žen s přirozeným nebo indukovaným postmenopauzálním stavem, jejichž choroba progredovala po antiestrogenní terapii.
Výčet balení

0198199POR TBL FLM 15X25MGRp.
0198200POR TBL FLM 20X25MGRp.
0198201POR TBL FLM 30X25MGRp.550.39
0198202POR TBL FLM 90X25MGRp.
0198203POR TBL FLM 100X25MGRp.
0198204POR TBL FLM 120X25MGRp.