Zdroj: AISLP Výběr léku

XEOMIN 50 LD50-jednotek inj. plv. sol.
XEOMIN 100 LD50-jednotek inj. plv. sol.
prášek pro injekční roztok

Merz Pharmaceuticals GmbH, Frankfurt am Main, SRN.

Periferní myorelaxans.

Symptomatická léčba blefarospazmu, torticollis spastica a spasticity horních končetin po cévní mozkové příhodě u dospělých.
Výčet balení

0197866INJ PLV SOL 1Rp.
0197867INJ PLV SOL 2Rp.
0197868INJ PLV SOL 3Rp.
0197869INJ PLV SOL 4Rp.
0197870INJ PLV SOL 6Rp.
0197871INJ PLV SOL 1Rp.
0197872INJ PLV SOL 2Rp.
0197873INJ PLV SOL 3Rp.
0197874INJ PLV SOL 6Rp.