Zdroj: AISLP Výběr léku

VITAMIN D3 RADAYDRUG 800 IU por. tbl. flm.
VITAMIN D3 RADAYDRUG 1000 IU por. tbl. flm.
VITAMIN D3 RADAYDRUG 7000 IU por. tbl. flm.
VITAMIN D3 RADAYDRUG 30000 IU por. tbl. flm.
potahované tablety

Radaydrug Kft., Debrecen, Maďarsko.

Vitamin D3.

U dospělých, starších a dospívajících pacientů léčba deficience vitaminu D, prevence deficience vitaminu D u vysoce rizikových pacientů, adjuvantní léčba k terapii osteoporózy u pacientů s deficiencí vitaminu D nebo s rizikem insuficience vitaminu D.
Výčet balení

0197815POR TBL FLM 30X800IURp.
0197816POR TBL FLM 90X800IURp.
0197817POR TBL FLM 30X1000IURp.
0197818POR TBL FLM 90X1000IURp.
0197819POR TBL FLM 4X7000IURp.
0197820POR TBL FLM 8X7000IURp.
0197821POR TBL FLM 12X7000IURp.
0197822POR TBL FLM 1Rp.
0197823POR TBL FLM 2Rp.
0197824POR TBL FLM 3Rp.
0215407POR TBL FLM 60X800IURp.
0215408POR TBL FLM 60X1000IURp.