Zdroj: AISLP Výběr léku

URIZIA 6 mg/0.4 mg por. tbl. frt.
tablety s řízeným uvolňováním

Astellas Pharma s.r.o., Praha, ČR.

Urologikum.

Léčba středně těžkých až těžkých iritačních a mikčních symptomů spojených s benigní hyperplazií prostaty (BPH) u mužů, kteří adekvátně nereagují na monoterapii.
Výčet balení

0197778POR TBL FRT 10X6MG/0.4MGRp.
0197779POR TBL FRT 14X6MG/0.4MGRp.
0197780POR TBL FRT 20X6MG/0.4MGRp.
0197781POR TBL FRT 28X6MG/0.4MGRp.
0197782POR TBL FRT 30X6MG/0.4MGRp.464.09
0197783POR TBL FRT 50X6MG/0.4MGRp.
0197784POR TBL FRT 56X6MG/0.4MGRp.
0197785POR TBL FRT 60X6MG/0.4MGRp.
0197786POR TBL FRT 90X6MG/0.4MGRp.
0197787POR TBL FRT 100X6MG/0.4MGRp.1 546.98
0197788POR TBL FRT 200X6MG/0.4MGRp.