Zdroj: AISLP Výběr léku

TAPTIQOM 15 mikrogramů/ml + 5 mg/ml oph. gtt. sol.
oční kapky, roztok v jednodávkovém obalu

Santen Oy, Tampere, Finsko.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Snížení nitroočního tlaku u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo oční hypertenzí, kteří vyžadují kombinovanou léčbu a mohli by profitovat z terapie očními kapkami bez konzervancií.

0197748OPH GTT SOL 30X0.3MLRp.
0197749OPH GTT SOL 90X0.3MLRp.