Zdroj: AISLP Výběr léku

DUTASTERID APOTEX 0.5 mg por. cps. mol.

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Urologikum, inhibitor testosteron-5-alfa reduktázy.

Léčba středně těžkých až těžkých příznaků benigní hyperplazie prostaty (BHP). Snížení rizika akutní retence moči (ARM) a chirurgického výkonu u pacientů se středně těžkými až těžkými příznaky BHP.

0197646POR CPS MOL 30X0.5MGRp.
0197649POR CPS MOL 100X0.5MGRp.