Zdroj: AISLP Výběr léku

CLOPIDOGREL/ACETYLSALICYLIC ACID BILLEV 75 mg/75 mg por. tbl. flm.
CLOPIDOGREL/ACETYLSALICYLIC ACID BILLEV 75 mg/100 mg por. tbl. flm.

Billev Pharma A/S, Jaegerspris, Dánsko.

Protidestičkové léčivo.

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů, kteří již užívají klopidogrel i kyselinu acetylsalicylovou.
Výčet balení

0197619POR TBL FLM 14Rp.
0197620POR TBL FLM 28Rp.
0197621POR TBL FLM 30Rp.
0197622POR TBL FLM 30 IRp.
0197623POR TBL FLM 30 IIRp.
0197624POR TBL FLM 10Rp.
0197625POR TBL FLM 14Rp.
0197626POR TBL FLM 28Rp.
0197627POR TBL FLM 30Rp.
0197628POR TBL FLM 50Rp.
0197629POR TBL FLM 90Rp.
0197630POR TBL FLM 100Rp.
0197631POR TBL FLM 30 IRp.
0197632POR TBL FLM 30 IIRp.

CLOPIDOGREL/ACETYLSALICYLIC ACID TEVA 75 mg/75 mg por. tbl. flm.
CLOPIDOGREL/ACETYLSALICYLIC ACID TEVA 75 mg/100 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva Pharma B.V., Utrecht, Nizozemí.

Protidestičkové léčivo.

Prevence aterotrombotických příhod u dospělých pacientů, kteří již užívají klopidogrel i kyselinu acetylsalicylovou.
Výčet balení

0210128POR TBL FLM 14Rp.
0210129POR TBL FLM 28Rp.
0210130POR TBL FLM 30Rp.
0210131POR TBL FLM 30 IRp.
0210132POR TBL FLM 30 IIRp.
0210133POR TBL FLM 10Rp.
0210134POR TBL FLM 14Rp.
0210135POR TBL FLM 28Rp.
0210136POR TBL FLM 30Rp.
0210137POR TBL FLM 50Rp.
0210138POR TBL FLM 90Rp.
0210139POR TBL FLM 100Rp.
0210140POR TBL FLM 30 IRp.
0210141POR TBL FLM 30 IIRp.