Zdroj: AISLP Výběr léku

CONVERIDE 150 mg/12.5 mg por. tbl. flm.
CONVERIDE 300 mg/12.5 mg por. tbl. flm.

Medopharm s.r.o., Praha, ČR.

Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II a diuretikum.

Esenciální hypertenze u dospělých.
Výčet balení

0197484POR TBL FLM 14Rp.
0197485POR TBL FLM 28Rp.
0197486POR TBL FLM 30Rp.121.39
0197487POR TBL FLM 56Rp.
0197488POR TBL FLM 60Rp.
0197489POR TBL FLM 84Rp.
0197490POR TBL FLM 90Rp.
0197491POR TBL FLM 98Rp.
0197492POR TBL FLM 100Rp.
0197493POR TBL FLM 14Rp.
0197494POR TBL FLM 28Rp.
0197495POR TBL FLM 30Rp.
0197496POR TBL FLM 56Rp.
0197497POR TBL FLM 60Rp.
0197498POR TBL FLM 84Rp.
0197499POR TBL FLM 90Rp.
0197500POR TBL FLM 98Rp.
0197501POR TBL FLM 100Rp.
0203615POR TBL FLM 14Rp.
0203616POR TBL FLM 28Rp.
0203617POR TBL FLM 30Rp.
0203618POR TBL FLM 56Rp.
0203619POR TBL FLM 60Rp.
0203620POR TBL FLM 84Rp.
0203621POR TBL FLM 90Rp.
0203622POR TBL FLM 98Rp.
0203623POR TBL FLM 100Rp.
0203624POR TBL FLM 14Rp.
0203625POR TBL FLM 28Rp.
0203626POR TBL FLM 30Rp.153.71
0203627POR TBL FLM 56Rp.
0203628POR TBL FLM 60Rp.
0203629POR TBL FLM 84Rp.
0203630POR TBL FLM 90Rp.
0203631POR TBL FLM 98Rp.
0203632POR TBL FLM 100Rp.