Zdroj: AISLP Výběr léku

LEPTOPROL 5 mg imp. isp.
implatát v předplněné injekční stříkačce

Sandoz s.r.o, Praha, ČR.

Analog gonadorelinu.

Paliativní léčba pacientů s pokročilým hormonálně dependentním karcinomem prostaty.
Výčet balení

0197427IMP ISP 1X5MGRp.
0197428IMP ISP 2X5MGRp.
0197429IMP ISP 3X5MGRp.
0197430IMP ISP 5X5MGRp.