Zdroj: AISLP Výběr léku

VANCOMYCIN ACTAVIS 500 mg inf. plv. csl.
VANCOMYCIN ACTAVIS 1000 mg inf. plv. csl.

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Antibiotikum ze skupiny glykopeptidů (VAN).

Léčba těžkých infekcí, které jsou vyvolány citlivými grampozitivními bakteriemi a které nelze léčit jinými antibiotiky, nebo jsou rezistentní na jiná antibiotika, např. peniciliny a cefalosporiny: endokarditida, osteomyelitida, pneumonie, infekce měkkých tkání.

0197368INF PLV CSL 1X500MGRp.
0197369INF PLV CSL 1X1000MGRp.

VANCOMYCIN HIKMA 500 mg inf. plv. csl.
VANCOMYCIN HIKMA 1000 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A., Terrugem, Portugalsko.

Antibiotikum ze skupiny glykopeptidů (VAN).

Léčba závažných, potenciálně život ohrožujících infekcí, vyvolaných citlivými grampozitivními mikroorganismy, pokud tyto infekce nelze léčit jinými účinnými a méně toxickými antibakteriálními látkami jako jsou peniciliny a cefalosporiny, anebo pokud tyto látky selhaly: endokarditida, osteomyelitida, pneumonie, infekce měkkých tkání.
Výčet balení

0182990INF PLV CSL 1X500MGRp.150.73
0182991INF PLV CSL 10X500MGRp.1 507.21
0182992INF PLV CSL 1X1000MGRp.301.44
0182993INF PLV CSL 10X1000MGRp.3 014.41

VANCOMYCIN KABI 500 mg inf. plv. csl.
VANCOMYCIN KABI 1000 mg inf. plv. csl.

Fresenius Kabi s.r.o., Praha, ČR.

Antibiotikum ze skupiny glykopeptidů (VAN).

Léčba těžkých infekcí, které jsou vyvolány citlivými grampozitivními bakteriemi a které nelze léčit jinými antibiotiky, nebo jsou rezistentní na jiná antibiotika, např. peniciliny a cefalosporiny: endokarditida, osteomyelitida, pneumonie, infekce měkkých tkání.
Výčet balení

0156258INF PLV SOL 1X500MGRp.150.73
0156259INF PLV SOL 1X1GMRp.301.44
0200071INF PLV SOL 10X1GMRp.
0200072INF PLV SOL 10X500MGRp.

VANCOMYCIN MYLAN 500 mg inf. plv. sol.
VANCOMYCIN MYLAN 1000 mg inf. plv. sol.

Mylan S.A.S., Saint-Priest, Francie.

Antibiotikum ze skupiny glykopeptidů (VAN).

Léčba závažných, potenciálně život ohrožujících infekcí, vyvolaných citlivými grampozitivními mikroorganismy, pokud tyto infekce nelze léčit jinými účinnými a méně toxickými antibakteriálními látkami jako jsou peniciliny a cefalosporiny, anebo pokud tyto látky selhaly: endokarditida, osteomyelitida, pneumonie, infekce měkkých tkání. Perorálně u pseudomembranózní enterokolitidy způsobené Clostridium difficile.
Výčet balení

0166265INF PLV SOL 1X500MGRp.150.73
0166266INF PLV SOL 5X500MGRp.
0166267INF PLV SOL 10X500MGRp.
0166268INF PLV SOL 20X500MGRp.
0166269INF PLV SOL 1X1GMRp.301.44
0166270INF PLV SOL 5X1GMRp.
0166271INF PLV SOL 10X1GMRp.
0166272INF PLV SOL 20X1GMRp.

VANKOMYCIN PFIZER 500 mg inf. plv. csl.
VANKOMYCIN PFIZER 1000 mg inf. plv. csl.

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Antibiotikum ze skupiny glykopeptidů (VAN).

Léčba závažných infekcí vyvolaných citlivými grampozitivními mikroorganismy, pokud tyto infekce nelze léčit jinými účinnými a méně toxickými antibakteriálními látkami jako jsou peniciliny a cefalosporiny, anebo pokud tyto látky selhaly: endokarditida, osteomyelitida, pneumonie, infekce měkkých tkání.
Výčet balení

0191325INF PLV CSL 1X500MGRp.150.73
0191326INF PLV CSL 1X1GMRp.301.44
0192730INF PLV CSL 10X500MGRp.
0192731INF PLV CSL 100X500MGRp.
0192732INF PLV CSL 10X1GMRp.
0192733INF PLV CSL 100X1GMRp.