Zdroj: AISLP Výběr léku

LATIMAPO 0.05 mg/ml + 5 mg/ml oph. gtt. sol.

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemí.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Snížení nitroočního tlaku u pacientů, kteří trpí glaukomem s otevřeným úhlem a okulární hypertenzí s nedostatečnou odpovědí na léčbu lokálními beta-blokátory nebo analogy prostaglandinů.
Výčet balení

0197365OPH GTT SOL 1X2.5MLRp.
0197366OPH GTT SOL 3X2.5MLRp.
0197367OPH GTT SOL 6X2.5MLRp.