Zdroj: AISLP Výběr léku

ETOPOSIDE ACCORD 20 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Accord Healthcare Ltd., North Harrow, Middlesex, Velká Británie.

Cytostatikum.

V kombinaci s dalšími chemoterapeutiky k léčbě rezistentních neseminomatózních nádorů varlat a k léčbě malobuněčného karcinomu plic. K léčbě akutní monoblastické leukémie (AML M5) a akutní myelomonoblastické leukémie (AML M4) v případech, kdy selhala standardní indukční terapie. Pro dospělé pacienty.

0197194INF CNC SOL 1X5ML/100MGRp.
0197195INF CNC SOL 1X12.5ML/250MGRp.

ETOPOSID "EBEWE" inf. cnc. sol.

Ebewe Pharma GmbH NFG.KG, Unterach, Rakousko.

Cytostatikum.

Testikulární tumory, choriokarcinom, karcinom ovaria, malobuněčný a nemalobuněčný bronchogenní karcinom, Hodgkinův lymfom, nehodgkinské lymfomy, akutní myeloblastická leukemie, karcinom žaludku.
Výčet balení

0012668INF SOL 1X2.5ML/50MGRp.100.80
0012669INF SOL 1X5ML/100MGRp.201.61
0012670INF SOL 1X10ML/200MGRp.403.21
0012671INF SOL 1X20ML/400MGRp.806.43

ETOPOSIDE KABI 20 mg/ml inf. cnc. sol.

Fresenius Kabi Oncology Plc., Bordon, Hampshire, Velká Británie.

Cytostatikum.

V kombinaci s dalšími chemoterapeutiky k léčbě rezistentních neseminomatózních nádorů varlat a k léčbě malobuněčného karcinomu plic. K léčbě akutní monoblastické leukémie (AML M5) a akutní myelomonoblastické leukémie (AML M4) v případech, kdy selhala standardní indukční terapie. Pro dospělé pacienty.
Výčet balení

0183509INF CNC SOL 1X5ML/100MGRp.
0183510INF CNC SOL 1X10ML/200MGRp.
0183511INF CNC SOL 1X25ML/500MGRp.
0183512INF CNC SOL 1X50ML/1000MGRp.

ETOPOSIDE-TEVA inf. cnc. sol.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum.

Léčba refrakterních testikulárních nádorů, léčba malobuněčného bronchogenního karcinomu v kombinaci spolu s jinými chemoterapeutiky.

0011389INF CNC SOL 1X5ML/100MGRp.201.61
0011390INF CNC SOL 1X10ML/200MGRp.403.21