Zdroj: AISLP Výběr léku

RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RANBAXY 2.5 mg/12.5 mg por. tbl. nob.
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RANBAXY 5 mg/25 mg por. tbl. nob.
tablety

Ranbaxy UK Ltd., London, Velká Británie.

Antihypertenzivum, ACE inhibitor a diuretikum.

Léčba hypertenze u pacientů, u nichž nelze adekvátní kontroly krevního tlaku dosáhnout monoterapií.
Výčet balení

0197045POR TBL NOB 14Rp.
0197046POR TBL NOB 20Rp.
0197047POR TBL NOB 28Rp.
0197048POR TBL NOB 50Rp.
0197049POR TBL NOB 100Rp.
0197050POR TBL NOB 14Rp.
0197051POR TBL NOB 20Rp.
0197052POR TBL NOB 28Rp.
0197053POR TBL NOB 50Rp.
0197054POR TBL NOB 100Rp.