Zdroj: AISLP Výběr léku

ZENON 10 mg/10 mg por. tbl. flm.
ZENON 10 mg/20 mg por. tbl. flm.
ZENON 10 mg/40 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Zentiva k.s., Praha, ČR.

Hypolipidemikum.

Náhrada terapie u dospělých pacientů s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární či nefamiliární) nebo homozygotní familiární hypercholesterolemií, kteří jsou již adekvátně léčeni kombinací ezetimib/rosuvastatin.
Výčet balení

0197012POR TBL FLM 28Rp.
0197013POR TBL FLM 30Rp.
0197014POR TBL FLM 84Rp.
0197015POR TBL FLM 90Rp.
0197016POR TBL FLM 28Rp.
0197017POR TBL FLM 30Rp.
0197018POR TBL FLM 84Rp.
0197019POR TBL FLM 90Rp.
0197020POR TBL FLM 28Rp.
0197021POR TBL FLM 30Rp.
0197022POR TBL FLM 84Rp.
0197023POR TBL FLM 90Rp.