Zdroj: AISLP Výběr léku

VORIKONAZOL MYLAN 200 mg por. tbl. flm.

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie.

Antimykotikum pro systémové použití.

Léčba invazivní aspergilózy, kandidemie u pacientů bez neutropenie, závažných infekcí vyvolaných druhy Candida (včetně C. krusei) rezistentních vůči flukonazolu, závažných mykotických infekcí vyvolaných druhy Scedosporium a Fusarium. Je určen především pro pacienty s progredujícími, potenciálně život ohrožujícími infekcemi.
Výčet balení

0196753POR TBL FLM 14X200MGRp.
0196754POR TBL FLM 20X200MGRp.
0196755POR TBL FLM 28X200MGRp.
0196756POR TBL FLM 30X200MGRp.
0196757POR TBL FLM 90X200MGRp.
0196758POR TBL FLM 100X200MGRp.
0196759POR TBL FLM 14X1X200MGRp.
0196760POR TBL FLM 28X1X200MGRp.
0196761POR TBL FLM 30X1X200MGRp.
0196762POR TBL FLM 50X1X200MGRp.
0196763POR TBL FLM 56X1X200MGRp.
0196764POR TBL FLM 60X1X200MGRp.
0196765POR TBL FLM 100X1X200MGRp.

VORIKONAZOL SANDOZ 200 mg inf. plv. sol.
prášek pro infuzní roztok

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Antimykotikum pro systémové použití.

Léčba invazivní aspergilózy, kandidemie u pacientů bez neutropenie, závažných infekcí vyvolaných druhy Candida (včetně C. krusei) rezistentních vůči flukonazolu, závažných mykotických infekcí vyvolaných druhy Scedosporium a Fusarium. Je určen především pro pacienty s progredujícími, potenciálně život ohrožujícími infekcemi.
Výčet balení

0196852INF PLV SOL 1X25/200MGRp.
0196853INF PLV SOL 5X25ML/200MGRp.
0196854INF PLV SOL 10X25ML/200MGRp.

VORIKONAZOL SANDOZ 200 mg por. tbl. flm.

Sandoz s.r.o., Praha, ČR.

Antimykotikum pro systémové použití.

Léčba invazivní aspergilózy, kandidemie u pacientů bez neutropenie, závažných infekcí vyvolaných druhy Candida (včetně C. krusei) rezistentních vůči flukonazolu, závažných mykotických infekcí vyvolaných druhy Scedosporium a Fusarium. Je určen především pro pacienty s progredujícími, potenciálně život ohrožujícími infekcemi. Profylaxe invazivních mykotických infekcí u vysoce rizikových příjemců transplantátu hematopoetických kmenových buněk.
Výčet balení

0189218POR TBL FLM 2X200MGRp.
0189219POR TBL FLM 10X200MGRp.
0189220POR TBL FLM 14X200MGRp.
0189221POR TBL FLM 20X200MGRp.
0189222POR TBL FLM 28X200MGRp.
0189223POR TBL FLM 30X200MGRp.
0189224POR TBL FLM 50X200MGRp.
0189225POR TBL FLM 56X200MGRp.
0189226POR TBL FLM 60X200MGRp.
0189227POR TBL FLM 98X200MGRp.
0189228POR TBL FLM 100X200MGRp.
0189229POR TBL FLM 500X200MGRp.
0189230POR TBL FLM 1000X200MGRp.
0189231POR TBL FLM 30X200MGRp.
0189232POR TBL FLM 50X200MGRp.
0189233POR TBL FLM 56X200MGRp.
0189234POR TBL FLM 100X200MGRp.

VORIKONAZOL ZENTIVA 50 mg por. tbl. flm.
VORIKONAZOL ZENTIVA 200 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Zentiva k.s., Praha, ČR.

Antimykotikum pro systémové použití.

Léčba invazivní aspergilózy, kandidemie u pacientů bez neutropenie, závažných infekcí vyvolaných druhy Candida (včetně C. krusei) rezistentních vůči flukonazolu, závažných mykotických infekcí vyvolaných druhy Scedosporium a Fusarium. Je určen především pro pacienty s progredujícími, potenciálně život ohrožujícími infekcemi. Profylaxe invazivních mykotických infekcí u vysoce rizikových příjemců transplantátu hematopoetických kmenových buněk.
Výčet balení

0204604POR TBL FLM 2X50MGRp.
0204605POR TBL FLM 10X50MGRp.
0204606POR TBL FLM 14X50MGRp.
0204607POR TBL FLM 20X50MGRp.
0204608POR TBL FLM 28X50MGRp.
0204609POR TBL FLM 30X50MGRp.
0204610POR TBL FLM 50X50MGRp.
0204611POR TBL FLM 56X50MGRp.
0204612POR TBL FLM 100X50MGRp.
0204613POR TBL FLM 2X200MGRp.
0204614POR TBL FLM 10X200MGRp.
0204615POR TBL FLM 14X200MGRp.
0204616POR TBL FLM 20X200MGRp.
0204617POR TBL FLM 28X200MGRp.
0204618POR TBL FLM 30X200MGRp.
0204619POR TBL FLM 50X200MGRp.
0204620POR TBL FLM 56X200MGRp.
0204621POR TBL FLM 100X200MGRp.