Zdroj: AISLP Výběr léku

OLTROLA 75 mg por. tbl. ent.
OLTROLA 100 mg por. tbl. ent.

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Protidestičkové léčivo.

Sekundární prevence infarktu myokardu, tranzitorních ischemických atak a ischemické cévní mozkové příhody. Prevence kardiovaskulární morbidity u pacientů s anginou pectoris. Prevence okluze cévního štěpu po aortokoronárním bypassu nebo po infrainguinálním bypassu. Koronární angioplastika s výjimkou akutní fáze.
Výčet balení

0196614POR TBL ENT 28X75MGRp.
0196615POR TBL ENT 50X75MGRp.
0196616POR TBL ENT 30X75MGRp.
0196617POR TBL ENT 50X75MGRp.
0196618POR TBL ENT 60X75MGRp.
0196619POR TBL ENT 90X75MGRp.
0196620POR TBL ENT 100X75MGRp.
0196621POR TBL ENT 28X100MGRp.
0196622POR TBL ENT 50X100MGRp.
0196623POR TBL ENT 30X100MGRp.
0196624POR TBL ENT 50X100MGRp.
0196625POR TBL ENT 60X100MGRp.
0196626POR TBL ENT 90X100MGRp.
0196627POR TBL ENT 100X100MGRp.