Zdroj: AISLP Výběr léku

OXID DUSNATÝ MESSER 800 ppm (V/V) inh. gas crs.
medicinální plyn, stlačený

Messer Technogas s.r.o., Praha, ČR.

Léčivo respiračního systému.

Společně s ventilační podporou a dalšími vhodnými látkami: k léčbě novorozenců (gestační věk >= 34. týdnů) s hypoxickým respiračním selháním spojeným s prokázanou pulmonální hypertenzí; jako součást léčby peri- a postoperační plicní hypertenze ve spojení s operací srdce u dospělých a dětí.

0196612INH GAS CRS 1X2LTRp.
0196613INH GAS CRS 1X10LTRp.