Zdroj: AISLP Výběr léku

BONDULC 40 mikrogramů/ml oph. gtt. sol.

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

Snížení zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů s oční hypertenzí nebo glaukomem s otevřeným úhlem.

0196320OPH GTT SOL 1X2.5MLRp.
0196321OPH GTT SOL 3X2.5MLRp.643.17