Zdroj: AISLP Výběr léku

METFORMIN ACTAVIS RETARD 500 mg por. tbl. pro.
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 mg por. tbl. pro.
METFORMIN ACTAVIS RETARD 1000 mg por. tbl. pro.

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island.

Perorální antidiabetikum, derivát biguanidu.

Diabetes mellitus 2. typu u dospělých (v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími perorálními antidiabetiky nebo inzulinem), zvláště u pacientů s nadváhou v případě, že dieta a cvičení nepostačují k odpovídající kontrole glykemie.
Výčet balení

0196278POR TBL PRO 14X500MGRp.
0196279POR TBL PRO 20X500MGRp.
0196280POR TBL PRO 28X500MGRp.
0196281POR TBL PRO 30X500MGRp.
0196282POR TBL PRO 50X500MGRp.
0196283POR TBL PRO 56X500MGRp.
0196284POR TBL PRO 60X500MGRp.
0196285POR TBL PRO 84X500MGRp.
0196286POR TBL PRO 90X500MGRp.
0196287POR TBL PRO 100X500MGRp.
0196288POR TBL PRO 112X500MGRp.
0196289POR TBL PRO 180X500MGRp.
0196290POR TBL PRO 600X500MGRp.
0196291POR TBL PRO 14X750MGRp.
0196292POR TBL PRO 20X750MGRp.
0196293POR TBL PRO 28X750MGRp.
0196294POR TBL PRO 30X750MGRp.
0196295POR TBL PRO 50X750MGRp.
0196296POR TBL PRO 56X750MGRp.
0196297POR TBL PRO 60X750MGRp.
0196298POR TBL PRO 84X750MGRp.
0196299POR TBL PRO 90X750MGRp.
0196300POR TBL PRO 100X750MGRp.
0196301POR TBL PRO 112X750MGRp.
0196302POR TBL PRO 120X750MGRp.
0196303POR TBL PRO 180X750MGRp.
0196304POR TBL PRO 600X750MGRp.
0196305POR TBL PRO 120X500MGRp.
0196306POR TBL PRO 14X1000MGRp.
0196307POR TBL PRO 20X1000MGRp.
0196308POR TBL PRO 28X1000MGRp.
0196309POR TBL PRO 30X1000MGRp.
0196310POR TBL PRO 50X1000MGRp.
0196311POR TBL PRO 56X1000MGRp.
0196312POR TBL PRO 60X1000MGRp.
0196313POR TBL PRO 84X1000MGRp.
0196314POR TBL PRO 90X1000MGRp.
0196315POR TBL PRO 100X1000MGRp.
0196316POR TBL PRO 112X1000MGRp.
0196317POR TBL PRO 120X1000MGRp.
0196318POR TBL PRO 180X1000MGRp.
0196319POR TBL PRO 600X1000MGRp.

METFORMIN BLUEFISH 500 mg por. tbl. flm.
METFORMIN BLUEFISH 850 mg por. tbl. flm.
METFORMIN BLUEFISH 1000 mg por. tbl. flm.

Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko.

Perorální antidiabetikum, derivát biguanidu.

Diabetes mellitus 2. typu, zejména u pacientů s nadváhou, kde dieta a cvičení nestačí udržet přiměřenou glykemii. U dospělých v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími perorálními antidiabetiky či s inzulinem; u dětí od 10 let v monoterapii nebo v kombinaci s inzulinem.
Výčet balení

0140220POR TBL FLM 20X500MGRp.
0140221POR TBL FLM 28X500MGRp.
0140222POR TBL FLM 30X500MGRp.
0140223POR TBL FLM 40X500MGRp.
0140224POR TBL FLM 42X500MGRp.
0140225POR TBL FLM 50X500MGRp.
0140226POR TBL FLM 56X500MGRp.
0140227POR TBL FLM 60X500MGRp.50.85
0140228POR TBL FLM 70X500MGRp.
0140229POR TBL FLM 80X500MGRp.
0140230POR TBL FLM 84X500MGRp.
0140231POR TBL FLM 90X500MGRp.
0140232POR TBL FLM 98X500MGRp.
0140233POR TBL FLM 100X500MGRp.
0140234POR TBL FLM 200X500MGRp.
0140235POR TBL FLM 300X500MGRp.
0140236POR TBL FLM 400X500MGRp.
0140237POR TBL FLM 20X850MGRp.
0140238POR TBL FLM 28X850MGRp.
0140239POR TBL FLM 30X850MGRp.
0140240POR TBL FLM 40X850MGRp.
0140241POR TBL FLM 42X850MGRp.
0140242POR TBL FLM 50X850MGRp.
0140243POR TBL FLM 56X850MGRp.
0140244POR TBL FLM 60X850MGRp.86.43
0140245POR TBL FLM 70X850MGRp.
0140246POR TBL FLM 80X850MGRp.
0140247POR TBL FLM 84X850MGRp.
0140248POR TBL FLM 90X850MGRp.
0140249POR TBL FLM 98X850MGRp.
0140250POR TBL FLM 100X850MGRp.
0140251POR TBL FLM 200X850MGRp.
0140252POR TBL FLM 300X850MGRp.
0140253POR TBL FLM 400X850MGRp.
0140254POR TBL FLM 20X1000MGRp.
0140255POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0140256POR TBL FLM 40X1000MGRp.
0140257POR TBL FLM 50X1000MGRp.
0140258POR TBL FLM 60X1000MGRp.101.68
0140259POR TBL FLM 70X1000MGRp.
0140260POR TBL FLM 80X1000MGRp.
0140261POR TBL FLM 90X1000MGRp.
0140262POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0150400POR TBL FLM 120X500MGRp.
0150401POR TBL FLM 120X850MGRp.172.85
0150402POR TBL FLM 120X1000MGRp.203.35

METFORMIN MYLAN 500 mg por. tbl. flm.
METFORMIN MYLAN 850 mg por. tbl. flm.
METFORMIN MYLAN 1000 mg por. tbl. flm.

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Herts, Velká Británie.

Perorální antidiabetikum, derivát biguanidu.

Diabetes mellitus 2. typu, zejména u pacientů s nadváhou, kde dieta a cvičení nestačí udržet přiměřenou glykemii. U dospělých v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími perorálními antidiabetiky či s inzulinem; u dětí od 10 let v monoterapii nebo v kombinaci s inzulinem.
Výčet balení

0169505POR TBL FLM 15X500MGRp.
0169506POR TBL FLM 20X500MGRp.
0169507POR TBL FLM 28X500MGRp.
0169508POR TBL FLM 30X500MGRp.
0169509POR TBL FLM 40X500MGRp.
0169510POR TBL FLM 50X500MGRp.
0169511POR TBL FLM 56X500MGRp.
0169512POR TBL FLM 60X500MGRp.50.85
0169513POR TBL FLM 84X500MGRp.
0169514POR TBL FLM 90X500MGRp.
0169515POR TBL FLM 100X500MGRp.
0169516POR TBL FLM 120X500MGRp.101.69
0169517POR TBL FLM 180X500MGRp.
0169518POR TBL FLM 200X500MGRp.
0169519POR TBL FLM 300X500MGRp.
0169520POR TBL FLM 400X500MGRp.
0169521POR TBL FLM 500X500MGRp.
0169522POR TBL FLM 10X500MGRp.
0169523POR TBL FLM 15X850MGRp.
0169524POR TBL FLM 20X850MGRp.
0169525POR TBL FLM 28X850MGRp.
0169526POR TBL FLM 30X850MGRp.
0169527POR TBL FLM 40X850MGRp.
0169528POR TBL FLM 50X850MGRp.
0169529POR TBL FLM 56X850MGRp.
0169530POR TBL FLM 60X850MGRp.86.43
0169531POR TBL FLM 84X850MGRp.
0169532POR TBL FLM 90X850MGRp.
0169533POR TBL FLM 100X850MGRp.
0169534POR TBL FLM 120X850MGRp.172.85
0169535POR TBL FLM 180X850MGRp.
0169536POR TBL FLM 200X850MGRp.
0169537POR TBL FLM 300X850MGRp.
0169538POR TBL FLM 400X850MGRp.
0169539POR TBL FLM 500X850MGRp.
0169540POR TBL FLM 10X850MGRp.
0169541POR TBL FLM 15X1000MGRp.
0169542POR TBL FLM 20X1000MGRp.
0169543POR TBL FLM 28X1000MGRp.
0169544POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0169545POR TBL FLM 40X1000MGRp.
0169546POR TBL FLM 50X1000MGRp.
0169547POR TBL FLM 56X1000MGRp.
0169548POR TBL FLM 60X1000MGRp.101.68
0169549POR TBL FLM 84X1000MGRp.
0169550POR TBL FLM 90X1000MGRp.
0169551POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0169552POR TBL FLM 120X1000MGRp.203.35
0169553POR TBL FLM 180X1000MGRp.
0169554POR TBL FLM 200X1000MGRp.
0169555POR TBL FLM 300X1000MGRp.
0169556POR TBL FLM 400X1000MGRp.
0169557POR TBL FLM 500X1000MGRp.
0169558POR TBL FLM 10X1000MGRp.
0202542POR TBL FLM 180X500MGRp.
0202551POR TBL FLM 180X850MGRp.
0202733POR TBL FLM 180X1000MGRp.

METFORMIN-TEVA 500 mg por. tbl. flm.
METFORMIN-TEVA 850 mg por. tbl. flm.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Perorální antidiabetikum, derivát biguanidu.

Diabetes mellitus 2. typu, zejména u pacientů s nadváhou, kde dieta a cvičení nestačí udržet přiměřenou glykemii. U dospělých v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími perorálními antidiabetiky či s inzulinem; u dětí od 10 let v monoterapii nebo v kombinaci s inzulinem.
Výčet balení

0011114POR TBL FLM 30X850MGRp.43.21
0011120POR TBL FLM 40X850MGRp.
0011121POR TBL FLM 50X850MGRp.
0011122POR TBL FLM 56X850MGRp.
0011123POR TBL FLM 90X850MGRp.
0011124POR TBL FLM 100X850MGRp.
0011125POR TBL FLM 120X850MGRp.
0011126POR TBL FLM 200X850MGRp.
0011127POR TBL FLM 250X850MGRp.
0011128POR TBL FLM 300X850MGRp.
0011129POR TBL FLM 28X850MGRp.
0095414POR TBL FLM 28X500MGRp.
0095448POR TBL FLM 30X500MGRp.
0095449POR TBL FLM 50X500MGRp.
0095524POR TBL FLM 56X500MGRp.
0096087POR TBL FLM 60X500MGRp.50.85
0096241POR TBL FLM 84X500MGRp.
0096279POR TBL FLM 90X500MGRp.
0096280POR TBL FLM 100X500MGRp.
0096281POR TBL FLM 120X500MGRp.
0096282POR TBL FLM 500X500MGRp.
0112625POR TBL FLM 20X500MGRp.
0112627POR TBL FLM 20X850MGRp.
0112628POR TBL FLM 60X850MGRp.86.43
0136049POR TBL FLM 200X500MGRp.
0176962POR TBL FLM 400X500MGRp.
0199965POR TBL FLM 180X500MGRp.
0199966POR TBL FLM 10X850MGRp.
0199967POR TBL FLM 180X850MGRp.

METFORMIN-TEVA 1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Perorální antidiabetikum, derivát biguanidu.

Diabetes mellitus 2. typu, zejména u pacientů s nadváhou, kde dieta a cvičení nestačí udržet přiměřenou glykemii. U dospělých v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími perorálními antidiabetiky či s inzulinem; u dětí od 10 let v monoterapii nebo v kombinaci s inzulinem.
Výčet balení

0113889POR TBL FLM 20X1000MGRp.
0113890POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0113891POR TBL FLM 50X1000MGRp.
0113892POR TBL FLM 60X1000MGRp.101.68
0113893POR TBL FLM 90X1000MGRp.
0113894POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0113895POR TBL FLM 120X1000MGRp.
0113896POR TBL FLM 180X1000MGRp.
0113897POR TBL FLM 600X1000MGRp.

METFORMIN-TEVA XR 500 mg por. tbl. pro.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Perorální antidiabetikum, derivát biguanidu.

Diabetes mellitus 2. typu (v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími perorálními antidiabetiky nebo inzulinem) u dospělých, zejména u pacientů s nadváhou, jestliže dietní opatření a cvičení samy o sobě nevedou k adekvátní kontrole glykemie.
Výčet balení

0117253POR TBL PRO 1X500MGRp.
0117254POR TBL PRO 20X500MGRp.
0117255POR TBL PRO 28X500MGRp.
0117256POR TBL PRO 30X500MGRp.
0117257POR TBL PRO 56X500MGRp.
0117258POR TBL PRO 60X500MGRp.66.08
0117259POR TBL PRO 90X500MGRp.
0117260POR TBL PRO 120X500MGRp.165.30

METFORMIN VITABALANS 500 mg por. tbl. flm.
METFORMIN VITABALANS 1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Finsko.

Perorální antidiabetikum, derivát biguanidu.

Diabetes mellitus 2. typu, zejména u obézních pacientů, kde dieta a cvičení nestačí udržet přiměřenou glykemii. U dospělých v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími perorálními antidiabetiky či s inzulinem; u dětí od 10 let v monoterapii nebo v kombinaci s inzulinem.
Výčet balení

0181232POR TBL FLM 30X500MGRp.
0181233POR TBL FLM 100X500MGRp.
0181234POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0181235POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0200542POR TBL FLM 60X500MGRp.
0200543POR TBL FLM 200X500MGRp.
0200544POR TBL FLM 60X1000MGRp.
0200545POR TBL FLM 200X1000MGRp.

METFORMIN 500 mg ZENTIVA por. tbl. flm.
METFORMIN 850 mg ZENTIVA por. tbl. flm.
METFORMIN 1000 mg ZENTIVA por. tbl. flm.

Zentiva a.s., Bratislava, SR.

Perorální antidiabetikum, derivát biguanidu.

Diabetes mellitus 2. typu, zejména u pacientů s nadváhou, kde dieta a cvičení nestačí udržet přiměřenou glykemii. U dospělých v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími perorálními antidiabetiky či s inzulinem; u dětí od 10 let v monoterapii nebo v kombinaci s inzulinem.
Výčet balení

0144450POR TBL FLM 60X850MGRp.86.43
0144451POR TBL FLM 30X850MGRp.
0144452POR TBL FLM 90X850MGRp.129.63
0144453POR TBL FLM 30X500MGRp.
0144454POR TBL FLM 60X500MGRp.50.85
0144455POR TBL FLM 90X500MGRp.76.27
0144458POR TBL FLM 90X1000MGRp.152.52
0144459POR TBL FLM 30X1000MGRp.
0144460POR TBL FLM 60X1000MGRp.101.68