Zdroj: AISLP Výběr léku

PLADIZOL 100 mg por. tbl. nob.
tablety

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR.

Protidestičkové léčivo.

K prodloužení maximální vzdálenosti, kterou mohou bez bolesti ujít pacienti s intermitentní klaudikací, kteří nemají klidové bolesti a známky nekrózy periferních tkání (onemocnění periferních tepen, stadium II podle Fontaina).

0196265POR TBL NOB 56X100MGRp.242.91