Zdroj: AISLP Výběr léku

CLUVOT 250 IU inj.+inf. pso. lqf.
CLUVOT 1250 IU inj.+inf. pso. lqf.

CSL Behring GmbH, Marburg, SRN.

Koagulační faktor.

Profylaktické léčba vrozeného nedostatku FXIII. Perioperační léčba chirurgického krvácení u pacientů s vrozeným nedostatkem FXIII.

0196202INJ+INF PSO LQF 1+1X4MLRp.
0196203INJ+INF PSO LQF 1+1X20MLRp.