Zdroj: AISLP Výběr léku

TAKIPRIN 20 mg/ml inj. sol.
injekční roztok

Nordic Group B.V., Hoofddorp, Nizozemí.

Lokální anestetikum.

Spinální anestezie u dospělých pacientů při krátkodobých chirurgických zákrocích.

0203076INJ SOL 10X5ML/20MG/MLRp.